EC Council Associate Certifications

EC-rådet, eller det internationella rådet för e-handelskonsulter, är världens största certifieringsorgan för cybersäkerhet. EC-Council har certifierat över 200 000 informationssäkerhetspersonal globalt och har därför påverkat cybersäkerheten hos otaliga organisationer över hela världen.

EC Council Associate Certifications

EC-rådet, eller det internationella rådet för e-handelskonsulter, är världens största certifieringsorgan för cybersäkerhet. EC-Council har certifierat över 200 000 informationssäkerhetspersonal globalt och har därför påverkat cybersäkerheten hos otaliga organisationer över hela världen.