EC-Council Associate certifiering

EC-Council är det internationella rådet för elektroniska handelskonsulter och är världens största organisation rörande informationssäkerhetsfärdigheter och cybersäkerhet. EC-Council ger certifiering relaterat till allt inom IT-säkerhet.

Fördelar med EC-Council Associate certifiering

Certiport samarbetar med EC-Council för att erbjuda två certifieringar inom cybersäkerhet: Offensiva och Defensiva tillvägagångssätt. De är uppdelade i begreppen  Red Team och Blue Team. Exempel på offensiva röda, (Red Team) är etisk hacking, IT-nätverk, infrastruktur och kvalitetsutbildning i informationssäkerhet.
Defensiva blå, exempel (Blue Team) är katastrofåterställning, programvaruförsörjning, digital forensics och allmän IT-säkerhetskunskap.

Certifieringarna validerar kunskap på grundnivå inom dessa områden och förbereder för mer avancerade kurser inom cybersäkerhet. Exempelvis Dessa certifieringar är erkända över hela världen och har fått godkännanden från flera myndigheter, inklusive den amerikanska federala regeringen.

Digital badgeing

Digital badgeing är webbaktiverade versioner av behörighetsbevis, certifiering eller läranderesultat. Att visa din behörighet med ett märke ger dig möjligheten att dela dina kunskaper online på ett sätt som är enkelt, beprövat och som kan verifieras i realtid.

ACCLAIM är den digitala plattformen som används av Certiport för badgeing. Varje badge innehåller verifierbara uppgifter som berättar för arbetsgivare och antagningskommittéer vad du gjorde, vem som säger att du gjorde det och varför det spelar roll.

EC-Council Associate certifiering

EC-Council är det internationella rådet för elektroniska handelskonsulter och är världens största organisation rörande informationssäkerhetsfärdigheter och cybersäkerhet. EC-Council ger certifiering relaterat till allt inom IT-säkerhet.

Fördelar med EC-Council Associate certifiering

Certiport samarbetar med EC-Council för att erbjuda två certifieringar inom cybersäkerhet: Offensiva och Defensiva tillvägagångssätt. De är uppdelade i begreppen  Red Team och Blue Team. Exempel på offensiva röda, (Red Team) är etisk hacking, IT-nätverk, infrastruktur och kvalitetsutbildning i informationssäkerhet. Defensiva blå, exempel (Blue Team) är katastrofåterställning, programvaruförsörjning, digital forensics och allmän IT-säkerhetskunskap.

Certifieringarna validerar kunskap på grundnivå inom dessa områden och förbereder för mer avancerade kurser inom cybersäkerhet. Exempelvis Dessa certifieringar är erkända över hela världen och har fått godkännanden från flera myndigheter, inklusive den amerikanska federala regeringen.

.

Ladda ner arbetsmaterial

Digital badgeing

Digital badgeing är webbaktiverade versioner av behörighetsbevis, certifiering eller läranderesultat. Att visa din behörighet med ett märke ger dig möjligheten att dela dina kunskaper online på ett sätt som är enkelt, beprövat och som kan verifieras i realtid.

ACCLAIM är den digitala plattformen som används av Certiport för badgeing. Varje badge innehåller verifierbara uppgifter som berättar för arbetsgivare och antagningskommittéer vad du gjorde, vem som säger att du gjorde det och varför det spelar roll.