Entrepreneurship and Small Business certifiering

Entrepreneurship and Small Business (ESB)-certifiering validerar kompetens och kunskap inom småföretagande och entreprenörskap hos elever som är intresserade av att starta eget företag.

Entrepreneurship and Small Business certifiering

https://www.certiport.se/esb-certifiering/Entrepreneurship and Small Business (ESB)-certifiering validerar kompetens och kunskap inom småföretagande och entreprenörskap hos elever som är intresserade av att starta eget företag.