Ung företagsamhet

Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation som utbildar gymnasieelever i entreprenörskap.

Ung
företagsamhet

Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation som utbildar gymnasieelever i entreprenörskap.