Certiports dataskyddspolicy

Certiport värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. För att värna om er säkerhet har sidan härdats och kontrollerats med sidan webkoll vilken finansierats av IIS stiftelsen.

Vilken information samlar vi in?

 

Information som du ger till oss.

Väljer du att skapa en användare på hemsidan lagrar vi din e-postadress och det användarnamn som du vill visa på sidan.

 

Information vi samlar in om dig.

Certiport använder Google Analytics och samlar in data i enlighet med de användarinställningar som du som användare  har angett i dina inställningar i Google. De hanterar endast nödvändiga uppgifter och i enlighet med de dataskyddskrav som gäller. För mer information, se respektive leverantörs dataskyddspolicy.

 

Vad gör vi med din information?

Som användare har du möjlighet att kommentera artiklar.

Samtliga användares besöksstatistik analyseras för att förbättra kvaliteten på webbplatsen.

 

Leverantörer

Webbsidan hanteras av One.com.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Så länge som du har ett konto så sparas dina uppgifter i webbsidans databas.

 

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

  • Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära.
  • Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv. Du redigerar enklast dessa uppgifter själv på sidan.
  • Rätt att bli raderad (“rätten att bli bortglömd”). Du kan själv radera dina personuppgifter i hemsidan.

 

Vad är cookies?

Vi använder cookies på vår hemsida.

 

Förändringar i denna dataskyddspolicy

Vi reserverar oss rätten att ändra denna dataskyddspolicy när som helst. När vi gör förändringar meddelar vi detta genom att publicera uppdateringen på hemsidan och ändra senast uppdaterad-datum längst upp på denna sida. Vid större förändringar meddelas också med en särskild notis på vår hemsida.

 

 

a

Värdet av certifiering

I en global ekonomi med enklare rörlighet över gränserna ökar möjligheterna för individen och den anställde. Samtidigt bidrar det till konkurrens mellan företagen. Samtiden ser ett tekniskt kompetensgap i nästan alla länder. Det finns ett ökat intresse av att matcha arbetsgivarnas behov med personalstyrkans kunskaper. Certifiering, särskilt certifiering på grundnivå, hjälper till att bygga kompetent arbetskraft som tillgodoser behoven hos arbetsgivaren och diverse tekniska initiativ. Kunskapscertifiering har blivit en global angelägenhet.

 

Certiport arbetar med branschledande certifieringsleverantörer för att framgångsrikt marknadsföra sina program. Certiports examen levereras genom ett expansivt nätverk av över 14.000 Certified Autorized Testing Centers, över hela världen. Vi kan skapa en unik go-to-market-plan som driver global programprestanda. Med särskild expertis i akademien.

 

Nu även i Sverige.