Varför gör vi det

Värdet av certifiering

När världen utvecklas till en global ekonomi med enklare rörlighet för anställda och ökad konkurrens, finns det ett tekniskt kompetensgap som nu visar sig i nästan alla länder. Studier visar att kompetensglappet är en global angelägenhet.

Rapporter ser mer ett gap mellan kompetensnivåer och den kunskap som krävs för att uppnå organisationsmål.    Det ökade behovet av att matcha arbetsgivarnas behov med personalstyrka påvisar värdet av certifiering. Certifiering, särskilt certifiering på grundnivå, hjälper till att bygga kompetent arbetskraft som tillgodoser behoven hos arbetsgivaren och diverse statliga tekniska initiativ.

Certifiering förbättrar akademisk prestanda.

Flera studier visar att studenter som införskaffar certifiering, har ökad examenhastighet, högre medelbetyg och förbättrat självförtroende.

Prestationsrapporter påvisar ett genomsnittlig bättre medelbetyg (Grade Point Average G.P.A.). 3,09 för studenter med certifiering jämfört med 2,72 för studenter utan certifiering. Imponerande 97,2% av studenterna med certifieringsexamen klarar av sin utbildning, jämfört med 83,9% av studenterna som saknade.

Certifiering GÖR ATT ETT CV STICKER UT

Adobe ställde frågan till ledande företagare inom digitalmedia, vilka som var de viktigaste förutsättningarna för en framgångsrik karriär. Här menade branschen att erfarenhet och kunskap betydde allt, och att certifiering hjälper kandidaterna att visa upp sina färdigheter för potentiella arbetsgivare.

I en Microsoft Certified Professional-undersökning ansåg 91% av de anställda cheferna att de anser att certifiering är ett kriterium för anställning.


Läs mer


https://www.youtube.com/watch?v=gfPJV1LkxJMhttps://www.youtube.com/watch?v=gfPJV1LkxJM