Återupptagande av certifieringstest

Om ditt test har blivit avbrutit och du vill fortsätta så måste den dator du kör på vara inloggad administrativt i Compass på samma testcenter som du startade på. Testet är knutit till dig och testcentret.