Guide till certifieringar på NTI Gymnasiet 2020-2021

p

Detta ingår

Design

Utbildningsmaterial och övningstester Adobe

 • Photoshop
 • InDesign
 • Illustrator
 • Premier Pro
 • After Effects
 • Dreamweaver
 • Animate
Certiport Solution Provider

Företag som agerar distributör inom en region åt Certiport. Lexicon Malmö AB är CAP för Sverige, Danmark och Norge.

Peter Robinson är kontaktperson på Lexicon Malmö och den person som certifieringsansvariga kan kontakta för hjälp och support.

Certifieringsansvarig

Person på skolan som är länken mellan skolan, Lexicon och Certiport.

Lägger upp konton till lärarna i både Gmetrix och Certiport.

Lista över certifieringsansvariga

 

Lärare och proctor

Som lärare förväntas du ha ett adminkonto i Gmetrix och Certiport. 

Skapar acccesskoder i Gmetrix och skapar konton åt eleverna så det kommer övningstester och utbildningsmaterial.

Planerar in examenstillfällen för eleverna och är 'Proctor' vid testtilfällena i programmet Compass.

Elev

Använder Gmetrix för att förbereda sig inför certifiering. Kontot skapar läraren och tillgång till materialet fås genom läraren.

Skapar ett privat konto på Certiport, detta konto kommer att följa med eleven är hela livet. Använd inte skolmailen till detta.

Gmetrix

En plattform för utbildningsmaterial och övningstester. Finns både som webbsida (www.gmetrix.net) och som program till datorn (Gmetrix SMS).

Programmet SMS måste användas för kurser och övningstester i Adobe, AutoCAD och Officeprogrammen.

Certifieringsansvarig skapar adminkonton till lärarna.

Lärarna skapar accesskoder och konton till eleverna.

Certiport

Webbplats för både testdeltagare, lärare och administratörer.

Alla ska skapa egna konton. Ett konto per person, kontona är personliga.

Certifieringsansvarig kopplar ihop lärarnas konton med skolan och bockar i att läraren får vara proctor.

Lärare plockar ut rapporter och certifikat efter genomförda certifieringar. Exam groups kan användas för att förenkla adminsitration och rapportering.

Elever kan se sina genomförda certifieringar på sina egna konton. Eleverna loggar in vid testfället med sitt certiportkonto.

Compass

Ett program som måste installeras på testmaskinen för att kunna skriva en certifiering.

Lärare ansvarar för att installera och koppla Compass till skolans testcenter.

Innan certifiering loggar lärare in på respektive dator och laddar ner det test som ska skrivas. Det går att ladda ner samtliga test vid ett och samma tillfälle.

Vid certifieringstillfället loggar eleven in och väljer vilket test som ska göras. Betalning sker med Inventory/Site license. Testet startas sedan av läraren som måste ha rollen Proctor i systemet. 

MTA - Microsoft Technology Associate

Certifieringar i följande områden:

 • Windows 10
 • Server 2016
 • Nätverk
 • Säkerhet
 • Programmering
  • Java
  • JavaScript
  • Python
  • C#/.NET
  • HTML/CSS
MTC - Microsoft Technical Certification

Microsofts nya instegscertifieringar, deras fundamentalsserie XX-900. Finns i följande områden:

 • Azure (AZ-900)
 • Micrsoft 365 (MS-900)
 • Power Platform (PL-900)
 • Dynamics (MB-900)
 • Azure AI*
 • Azure Data*
ACP - Adobe Certified Professional

Adobes nya certifieringar som inte bara visar på kunskap i de olika programmen:

 • Photoshop
 • Illustrator
 • InDesign
 • Premier Pro
 • Animate
 • Dreamweaver

utan även kunskaper i design och layout.