Microsoft Certified Educator

Microsoft Certified Educator (MCE) är ett professionellt utvecklingsprogram som förenar tekniska färdigheter och innovativ undervisning. Utbildare som har en MCE-certifiering kan bevisa att de har de kunskaper som behövs för att ge skräddarsydda inlärningsupplevelser till sina elever.

Lärare slutar aldrig att lära sig.

Microsoft Certified Educator (MCE) är ett professionell utvecklings program som överbryggar gapet mellan tekniska färdigheter och innovativ undervisning. Den här nya
certifieringen utgör ett robust verktyg som hjälper lärare att utbilda integration av information och kommunikationsteknik.

Lärare som innehar en MCE-certifiering kan visa att de har de färdigheter som behövs för att ge rika, skräddarsydda inlärningsupplevelser för sina elever,med hjälp av Microsoft-verktyg.

Ladda ner arbetsmaterial

Digital badgeing

Digital badgeing är webbaktiverade versioner av behörighetsbevis, certifiering eller läranderesultat. Att visa din behörighet med ett märke ger dig möjligheten att dela dina kunskaper online på ett sätt som är enkelt, beprövat och som kan verifieras i realtid. ACCLAIM är den digitala plattformen som används av Certiport för badgeing. Varje badge innehåller verifierbara uppgifter som berättar för arbetsgivare och antagningskommittéer vad du gjorde, vem som säger att du gjorde det och varför det spelar roll.

Microsoft Certified Educator

Microsoft Certified Educator (MCE) är ett professionellt utvecklingsprogram som förenar tekniska färdigheter och innovativ undervisning. Utbildare som har en MCE-certifiering kan bevisa att de har de kunskaper som behövs för att ge skräddarsydda inlärningsupplevelser till sina elever.

Lärare slutar aldrig att lära sig

Microsoft Certified Educator (MCE) är ett professionell utvecklings program som överbryggar gapet mellan tekniska färdigheter och innovativ undervisning. Den här nya certifieringen utgör ett robust verktyg
som hjälper lärare att utbilda integration av information och kommunikationsteknik.

Lärare som innehar en MCE-certifiering kan visa att de har de färdigheter som behövs för att ge rika, skräddarsydda inlärningsupplevelser för sina elever,med hjälp av Microsoft-verktyg.

Ladda ner arbetsmaterial

Digital badgeing

Digital badgeing är webbaktiverade versioner av behörighetsbevis, certifiering eller läranderesultat. Att visa din behörighet med ett märke ger dig möjligheten att dela dina kunskaper online på ett sätt som är enkelt, beprövat och som kan verifieras i realtid. ACCLAIM är den digitala plattformen som används av Certiport för badgeing. Varje badge innehåller verifierbara uppgifter som berättar för arbetsgivare och antagningskommittéer vad du gjorde, vem som säger att du gjorde det och varför det spelar roll.