I skolan

De flesta produkterna är framtagna med skolan som målgrupp och det är inte bara certifieringar som erbjuds. Det finns läromedel och övningstester till nästan allt och en devis som används är Learn Practice Certify.

Flera av produkterna är mappade mot läroplanen och/eller programmen i skolan. Vissa produkter som exempelvis MOS, Microsoft Office Specialist, är mer allmänna självklara program som de flesta behöver kunna på en framtida arbetsplats.

IC3 heter ett produktområde som är väldigt populärt i vissa länder då det tar ett helhetsgrepp om datorkunskap i vår samtid.

Vi hjälper er att hitta rätt produkter för era elever och vi ser till att ni har rätt kompetens i hur de ska användas.