Humanistiska programmet

Humanistiska programmet är ett högskoleförberedande gymnasieprogram. Där lär du dig om hur
människans utveckling påverkas av språk och kultur. För att kunna lära dig om detta får du studera språk, litteratur, historia, kultur, och filosofi.

Humanistiska programmet

Humanistiska programmet är ett högskoleförberedande gymnasieprogram. Där lär du dig om hur människans utveckling påverkas av språk och kultur. För att kunna lära dig om detta får du studera språk, litteratur, historia, kultur, och filosofi.