Lexicon Malmö AB er partner til Certiport, a Pearson VUE business i Danmark. Det er vores upgave att upprette og supportere testcenter i DanmarkLexicon Malmö AB er partner til Certiport, a Pearson VUE business i Danmark. Det er vores upgave att upprette og supportere...