Tankar efter Bett 2019

Väl hemkomna från Bett 2019, har vi fått mycket att fundera på.

Det blev intensiva dagar med väldigt många intryck.

 

Investera i lärarnas kompetens

Det blev intensiva dagar med väldigt många intryck. Bett är en inspirerande mässa och de tekniska innovationerna är imponerande många. Vikten av att följa utvecklingen är stor och det gäller att idag investera i lärarnas kompetens. Frågan är var skolan i Sverige befinner sig idag och vart den önskar sig vara i en snar framtid? Vilka steg kan våra kommuner ta för att enkelt underlätta lärarnas arbete och vilka uppgifter kan de med fördel avlastas från?  

Hur kan vi överbrygga det kunskapsgap som uppkommit i Sverige under senaste åren?

Årets tema på Bett 2019, var som nämnt tidigare att överbrygga klyftorna i skolan. Vi såg bland de stora leverantörerna stort intresse för att hitta alternativa vägar för att bättre nå fram till enskilda elever. Att individen är viktigast, att vi alla är olika, men alla ska ges samma förutsättningar och att alla ska få bästa möjligheterna från sina perspektiv är en vacker sammanställning på den vision den brittiska mässan klart lyckades förmedla. Vi såg höga ambitioner att skapa mindre gränser mellan lärande och lek. Ge bättre förutsättningar för föräldrar av vara med och skapa ett livslångt lärande och sudda ut gränserna mellan skola och fritid.  Det var roligt att se så många skolbarn på mässan. Eleverna verkade ha väldigt roligt av att delta.

Globalisering är ett genomgående tema. Resurserna på teknik för god kommunikation och hög empati över landgränserna ligger högt upp. Vi förstår att det kommer att bli irrelevant var du växer upp, i vilka miljöer du utbildar dig i.

Certiport Sverige.

Personlighetsjuice a la Microsoft

Tankar efter BETT 2019

Väl hemkomna från Bett 2019, har vi fått mycket att fundera på.

Det blev intensiva dagar med väldigt många intryck.

Investera i lärarnas kompetens

Bett är en inspirerande mässa och de tekniska innovationerna är imponerande många. Vikten av att följa utvecklingen är stor och det gäller att idag investera i lärarnas kompetens. Frågan är var skolan i Sverige befinner sig idag och vart den önskar sig vara i en snar framtid? Vilka steg kan våra kommuner ta för att enkelt underlätta lärarnas arbete och vilka uppgifter kan de med fördel avlastas från? 

Hur kan vi överbrygga det kunskapsgap som uppkommit i Sverige under senaste åren?

Årets tema på Bett 2019, var som nämnt tidigare att överbrygga klyftorna i skolan. Vi såg bland de stora leverantörerna stort intresse för att hitta alternativa vägar för att bättre nå fram till enskilda elever. Att individen är viktigast, att vi alla är olika, men alla ska ges samma förutsättningar och att alla ska få bästa möjligheterna från sina perspektiv är en vacker sammanställning på den vision den brittiska mässan klart lyckades förmedla. Vi såg höga ambitioner att skapa mindre gränser mellan lärande och lek. Ge bättre förutsättningar för föräldrar av vara med och skapa ett livslångt lärande och sudda ut gränserna mellan skola och fritid.  Det var roligt att se så många skolbarn på mässan. Eleverna verkade ha väldigt roligt av att delta.

Globalisering är ett genomgående tema. Resurserna på teknik för god kommunikation och hög empati över landgränserna ligger högt upp. Vi förstår att det kommer att bli irrelevant var du växer upp, i vilka miljöer du utbildar dig i.

Certiport Sverige på besök

Personlighetsjuice a la Microsoft